PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KleinbedrijfCMS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KleinbedrijfCMS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KleinbedrijfCMS verstrekt. KleinbedrijfCMS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

WAAROM KleinbedrijfCMS GEGEVENS NODIG HEEFT

KleinbedrijfCMS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook kan KleinbedrijfCMS uw persoonsgegevens gebruiken om de website op uw naam te registreren.
Daarnaast kan KleinbedrijfCMS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KleinbedrijfCMS GEGEVENS BEWAART

KleinbedrijfCMS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Voor het verzenden van emails worden emailadressen aan Laposta (https://laposta.nl/) gedeeld. Met Laposta heeft KleinbedrijfCMS een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast verstrekt KleinbedrijfCMS uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KleinbedrijfCMS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KleinbedrijfCMS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@KleinbedrijfCMS.nl. KleinbedrijfCMS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEGEVENS DIE VOOR EEN DOOR KleinbedrijfCMS OPGELEVERDE WEBSITE NODIG ZIJN

Voor het goed laten werken van een door KleinbedrijfCMS opgeleverde website heeft KleinbedrijfCMS soms toegang nodig tot gegevens van de opdrachtgever en tot gegevens van relaties van opdrachtgever. In dit geval worden deze gegevens niet door KleinbedrijfCMS opgeslagen, tenzij op nadrukkelijk verzoek van opdrachtgever. Ook worden deze gegevens op generlei wijze door KleinbedrijfCMS verwerkt of gebruikt, tenzij op nadrukkelijk verzoek van opdrachtgever.

BEVEILIGEN

KleinbedrijfCMS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KleinbedrijfCMS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KleinbedrijfCMS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KleinbedrijfCMS op via privacy@kunstcms.nl.
KleinbedrijfCMS is als volgt te bereiken: mail: privacy@kunstcms.nl, telefonisch: 06-36106784 (Rinus Spit) en 06-48450596 (Inge Reisberman)

KleinbedrijfCMS is een samenwerkingsverband tussen Ixmedia Kunst & Vormgeving gevestigd aan de Roodenburgerstraat 40, 2313 HL Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 02072099 en Rinus Spit Softwareontwikkeling, gevestigd aan de Jacob van Ruysdaelstraat 22, 9718 SG Groningen.

KleinbedrijfCMS levert websites met een in eigen beheer ontwikkeld en copyrighted CMS (Content Management Systeem) en Wordpress installatiesen biedt gekoppeld hieraan optioneel webhosting aan. Tevens voert KleinbedrijfCMS opdrachten voor maatwerk uit. Onder KleinbedrijfCMS vallen de volgende websites:

kunstcms.nl
fotocms.nl
kleinbedrijfcms.nl

KunstCMS.nl en kleinbedrijfCMS valt onder Ixmedia Kunst & Vormgeving. FotoCMS valt onder Rinus Spit Softwareontwikkeling.